เลื่อนขึ้นด้านบน

นักลงทุน
สัมพันธ์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการลงทุนในหุ้นของ ACOM

วิดีโอบริษัท

The largest end-to-end e-commerce enabler & software solutions provider in Southeast Asia, enabling success to the world's leading brands.

Focus on

ข้อมูลสำคัญ
ทางการเงิน

ยอดขายสินค้าจากต้นทางไปยังปลายทาง (EMV) รายประเทศ

(หน่วย: ร้อยละ)

ประเทศไทย
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
สาธารณรัฐสิงคโปร์และสหพันธรัฐมาเลเซีย

EMV: end-to-end merchanize value

ยอดขายสินค้าจากต้นทางไปยังปลายทาง (EMV)

(หน่วย: ล้านบาท)

EMV: end-to-end merchanize value

รายได้รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

หมายเหตู: ข้อมูลทางการเงิน ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 อ้างอิงจากผลการดำเนินงานเสมือนของบริษัทฯ

กิจกรรมที่จะเกิดขึ้น

ปฏิทินนักลงทุน

ไม่มีกิจกรรมในช่วงนี้
เอกสารนักลงทุน

เอกสารดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวน หนังสือชี้ชวน
งบการเงิน ไตรมาส 1/2565 งบการเงิน ไตรมาส 1/2565
สนใจติดต่อ

ติดต่อ
นักลงทุนสัมพันธ์

ปิยนุช มริตตนะพร
689 อาคารภิรัชทาวเวอร์ ชั้น 33 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
0 2261 3540
investors@acommerce.asia
รายละเอียดเพิ่มเติม
อัพเดทอยู่เสมอ

อีเมลรับข่าวสาร

ยินดีต้อนรับสู่บริการแจ้งเตือนทางอีเมลของบริษัท เอคอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน)
ระบบของเราจะส่งประกาศเกี่ยวกับบริษัทและประกาศของตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับ
บริษัท เอคอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) ให้กับคุณโดยอัตโนมัติ

รายละเอียดเพิ่มเติม